Custom Industrial Research and Development

SÅGA redox measurement system

SÅGA (project name SOX-GLASS)

 

System for non-contact in situ measurement of the glass melt properties.

Sistem za brezkontaktno in situ merjenje lastnosti steklene taline, ki omogoči hiter odziv na spremembe v procesu in aktivno vodenje talilne peči. Namen projekta je razviti prvi dolgoročno stabilen in zanesljiv sistem za neposredno merjenje oksidativnega stanja steklene taline med normalno proizvodnjo, s čimer bodo proizvajalci dosegli prihranke pri porabi primarnih surovin in energije.

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
https://www.eu-skladi.si